Tenning av juletre på Amteknotten

3. desember 2016 satt vi opp det som må være historiens første juletre på Amteknotten.
Siden da har juletgrana på Amteknotten blitt tent hver jul for å spre lys, varme og kjærlighet over den flotte bygda vår og for dem som trenger et lyspunkt i vintermørket.

Takket være lokale skogeiere har vi frem til nå hvert år blitt sponset med et juletre:

Julegrana 2016- Spo
nset av Hans Petter og Anne Lena Gilje
Julegrana 2017- Sponset av Hans Petter og Anne Lena Gilje
Julegrana 2018- Sponset av Hans Petter og Anne Lena Gilje
Julegrana 2019- Sponset av Geir og Arnhild Føreid
Julegrana 2020- Sponset av Eilert Thomassen
Julegrana 2021- Sponset av Gerd Svennevig

Julegrana 2016

Julegrana 2017

Julegrana 2018

Julegrana 2019

Julegrana 2020